ZASTUPOVANIE NA SÚDEZASTUPOVANIE NA SÚDE,

Občania majú právo vykonávať svoje Veci na súde osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Osobná účasť na podnikaní občanov nezbavuje mu právo na to spôsobiť zástupcu. Podnikateľské organizácie sú v súdom, ich orgány konajúce v rámci právomocí, ktorú im poskytujú zákony, iné právne úkony alebo dokumenty tvoriace alebo zástupcov. Orgán popredných obchodných organizácií, podporované dokumenty potvrdzujúce status oficiálneho ich zástupcov, a ak je to potrebné dokumenty tvoriace.V mene likvidácii organizácie na súde pôsobí ako autorizovaný zástupca likvidácie Komisie.

Predstavitelia súdu môže byť spôsobilé osoby, ktoré majú správne vydané právomoci na vykonávanie činnosti, s výnimkou nasledujúcich subjektov (s výnimkou prípadov, ich účasť v procese ako zástupcovia príslušných orgánov alebo zákonných zástupcov):

sudca;

skúšajúci;

advokát.

Podľa procesného práva, súd určí advokáta ako zástupcu v prípade neprítomnosti zástupcu Odporcu, miesto pobytu je neznáme, a v iných prípadoch stanovených zákonom.