ZASTUPOVANIE NA SÚDEZASTUPOVANIE NA SÚDE,

Právomoci zástupcu by mali byť vyjadrené v splnomocnenie, ktoré vydal a vykonaný v súlade so zákonom.

Občania majú právo vykonávať svoje Veci na súde osobne alebo prostredníctvom zástupcu

Osobná účasť na podnikaní občanov nezbavuje mu právo na to spôsobiť zástupcu.

Podnikateľské organizácie sú v súdom, ich orgány konajúce v rámci právomocí, ktorú im poskytujú zákony, iné právne úkony alebo dokumenty tvoriace alebo zástupcov

Orgán popredných obchodných organizácií, podporované dokumenty potvrdzujúce status oficiálneho ich zástupcov, a ak je to potrebné dokumenty tvoriace.V mene likvidácii organizácie na súde pôsobí ako autorizovaný zástupca likvidácie Komisie.

Predstavitelia súdu môže byť spôsobilé osoby, ktoré majú správne vydané právomoci na vykonávanie činnosti, s výnimkou nasledujúcich subjektov (s výnimkou prípadov, ich účasť v procese ako zástupcovia príslušných orgánov alebo zákonných zástupcov):

sudca;

skúšajúci;

advokát.

Podľa procesného práva, súd určí advokáta ako zástupcu v prípade neprítomnosti zástupcu Odporcu, miesto pobytu je neznáme, a v iných prípadoch stanovených zákonom