ZADARMO POMOC PRÁVNIKAZADARMO POMOC PRÁVNIKA

Bezplatná právna pomoc sa delí na primárny (konzultácie, vysvetlivky k občanov o ich právach a možnostiach ich ochrany) a sekundárne (ochrany na súde, zastupujúcich záujmy osôb, ktoré majú nárok na bezplatnú sekundárnu právnu pomoc v súdov, iných štátnych orgánov, miestnych orgánov štátnej správy, pred inými osobami, prípravu dokladov, atď.).Podľa Zákona o slobodnom sekundárnu právnu pomoc sa poskytuje všetky práva určité kategórie jednotlivcov: chudobní, deti-siroty a deti zbavený rodičovskej starostlivosti, utečencov, vojnových veteránov, členov rodiny padlých bojovníkov, rehabilitovaný osoby a osoby, pre ktoré súd zvažuje obmedzenie občianskych kapacity alebo starostlivosť o duševné zdravie pod nátlakom.Tieto kategórie osôb, ak je to potrebné, využiť bezplatnú pomoc advokáta na zastupovanie ich záujmov v občianskej a správneho konania.

Štát financuje služby právnikov, ktorí budú obhajovať záujmy občanov.

Realizáciu práva na bezplatnú právnu pomoc, Nadácie a štátne záruky, ktoré stanoví Zákon

Zadarmo sekundárnu právnu pomoc, štátne záruky, ktorá je vytvoriť rovnaké príležitosti pre prístupu osôb k spravodlivosti