WTO duševného vlastníctva (TRIPS) — aké sú práva duševného vlastníctvaPráva autorov literárnych a umeleckých diel (ako sú knihy a iné spisy, hudobné skladby, obrazy, plastiky, počítačové programy a filmy) sú chránené autorským právom, najmenej po dobu rokov po smrti autora. Tiež chránené autorským právom a súvisiace (niekedy označované ako»susedných») práva sú práva výkonných umelcov (napr.

Hlavné spoločenské účely ochrany autorských práv a súvisiacich práv, je podporiť a odmeniť tvorivej práce. Zatiaľ čo základné sociálne ciele ochrany duševného vlastníctva, ako sú uvedené vyššie, treba tiež poznamenať, že výlučný práva uvedené sú všeobecne predmetom počet obmedzenia a výnimky, ktoré sú zamerané na dolaďovacie zostatok, ktorý je možné nájsť medzi oprávnené záujmy majiteľov práv a používateľov.

Svetová Obchodná Organizácia (WTO) sa zaoberá globálne pravidlá obchodu medzi národmi

Jeho hlavnou funkciou je zabezpečiť, aby obchodné toky tak hladko, predvídateľne a slobodne, ako je to možné. Viac