TRESTNÝCH VECIACHTRESTNÝCH VECIACH

V trestnom konaní sa preveruje a rieši súd podľa materiálov vyšetrovania a predbežného vyšetrovania.

Pre-produkcia začína v štádiu začatia trestného konania.

Podľa článku, dôvod začatia trestného konania sú:

vyhlásenie o priestupku;

dobrovoľné vzdanie;

správu o perfektný alebo príprave na zločin, prijaté z iných zdrojov.

rozhodnutie Prokurátora o smere vhodné materiály na telo predbežné vyšetrovanie pre rozhodnutie otázka, na trestné stíhanie.

Základom pre budenie trestnom konaní, je prítomnosť dostatočného údaje naznačujúce, známky z trestnej činnosti.

V súlade s trestného poriadku, obvinenému a jeho obhajcovi majú právo preskúmať materiálov z trestnej veci.

Trestný poriadok zákon neobsahuje ustanovenia, ktoré oprávňuje osobu v súvislosti ktorá ukončila konania, aby sa oboznámili s prípadom materiálov.

Do doby uchovávania údajov pre trestné veci plynúť od dátumu predchádzajúci trest, alebo nadobudnutí nadobudnutí právoplatnosti rozsudku zbavenia viny, ako aj uznesenia (rozhodnutia) o ukončení prípadu