TRESTNÉHO ADVOKÁTA PRÍPADETRESTNÝ PRÁVNIK PODNIKANIA

Čo robiť, keď kriminálny prípad?

Kriminálny prípad, a len zdanie záujmu o Vašu osobu, alebo člena rodiny s činnými v trestnom konaní často vedie k stresu a bezsenných nocí. Ale v tejto situácii nemali by ste zúfať a vzdať, ale skôr, aby urýchlene prijať všetky opatrenia na ochranu v trestnom konaní.

Po prvé a predovšetkým, kontaktujte nás pre právne konzultácie na trestné veci. Ak vážna otázka, dohoda s právnikom naliehavo potrebné uzavrieť v štádiu začatia trestného konania.

Trestný právnik bude cestovať na Oddelenie vnútorných Vecí (alebo iného subjektu), ktorý vedie vyšetrovanie trestných činov, a dostane všetky potrebné informácie.

Spolu s Vami sme vytvoriť právne postavenie a vytvoriť na jeho základe sa obhajobu v trestnom konaní. Sme tiež Vám povie, o poradí začatia trestného konania vo vzťahu k Vašej situácii, postup pre vykonávanie vyšetrovacích úkonov, naliehavé opatrenia na Vašej strane a bude odpovedať na všetky Vaše otázky.

Musí byť okamžite, nenechať veci drift v nádeji, že všetko sa rozhodol vo Váš prospech. Nezabudnite o policajných štatistík a «trstiny systém», v rámci ktorej výskumník (výskumník) nepremeškajte šancu máte inej trestnej veci.