Zodpovednosť za Zneužitie alebo Urážlivé Jazyk Právne Zápas Práva Knižnice

Občianske záväzky môžu byť uložené na človeka, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti používa urážlivé alebo urážlivé jazyk, ktorý spôsobuje duševné útrapy na inú osobu. Aj keď nárok na náhradu škody zo zneužívania alebo urážlivé jazyk spadá pod všeobecnejšie tvrdenie, úmyselné spôsobenie emocionálnej bolesti, existujú osobitné pravidlá, ktoré sa týkajú tohto dôvodu žaloby. Nie všetky štáty uznať toto tvrdenie ako samostatný príčinu. Niektoré štáty vyžadujú, aby toto tvrdenie byť priložené niektoré ďalšie užitočné činy, ako napríklad: Útok Batérie False odňatia slobody, a Ohováranie Navyše, každý štát môže mať stanovy, ktoré špecificky adresu občianskeho záväzkov z používania zneužívania alebo urážlivé jazyk. Verbálne