Žaloba Definícia

Písomné vyhlásenie o začatí litigant, tzv žalobca, v ktorom sa musí uviesť prípad: skutočností, na základe ktorých zamýšľajú spoliehať a reliéf snažia, aby obžalovaný a na verejných záznamov, pre ktoré hľadajú na občianske súdne konanie a súdne rozhodnutia. Dokument, ktorý musí byť podaná na Súd a kopírujú na žalovaného, a v ktorom navrhovateľ povinný uvedené skutočnosti, ktoré podporujú jeho prípade, zvyčajne v očíslovaných odsekov. úroveň podrobností je predmetom diskusie medzi obhajcami skúsenejší tie zdanlivé, aby radšej succinctness, s iní dávajú prednosť plne zverejniť fakty byť transparentné a tak, ak nechcete riskovať, že Súd neskôr odradiť akékoľvek obvinenia, ktoré chcú viesť