Výživné Platby

Je výživné a platba je pravidelné vopred určenú sumu udelená manžel alebo bývalý manžel po rozluke alebo rozvode. Výživné je povinnosť, aby platby za podporu alebo údržby, o výživné platba je skutočná suma vyplatená na splnenie záväzku. Dekrét alebo súdny poriadok popisuje výživného štruktúra platieb a požiadavky. Keď sa manželia stávajú právne oddelené, alebo sa rozviedli, súd môže určiť, alebo manželia sa môžu dohodnúť na právnu povinnosť z jednej z osôb poskytnúť peniaze na iné poskytovať typ finančnej podpory, na ktoré on alebo ona má zvykli na celom života a manželstva. V Spojených Štátoch, Internal Revenue Service umožňuje alimenty, aby