SLUŽBY ZADARMO

BEZPLATNÉ SLUŽBY ADVOKÁTA Moderný človek je ťažké žiť bez toho, aby poznali svoje práva, pretože nepoznáme ich často vedie k vážnym následkom Samozrejme, nemôžete vedieť naspamäť celý právny rámec, ale to existuje a právne poradenstvo poskytujeme v celej krajine. Ak chcete byť presný, siete našej advokátskej kancelárie je zastúpená v regiónov krajiny, kde bol úspešne konzultuje s právnikom pre rôzne kategórie obyvateľstva. Samozrejme, na radu právnikov v prioritných nami poskytované pre znevýhodnené kategórie: dôchodcov, zdravotne postihnutých ľudí, všetkých tých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu nie sú schopní obhajovať svoje práva. Viac nedávno, táto kategória bola pridaná a vnútorne presídlených osôb