nárok na náhradu za morálne škody, — Preklad do ruštiny — príklady anglický Zadnej strane Kontexte

Preto, diskriminácie, ktorú utrpel žiadateľov nespĺňajú prísne kritériá stanovené zákonom, ktoré umožnili súdu poskytnúť finančné, Odvolanie, Tribunál rozhodol, že orgán Súdy na ocenenie odškodnenie zahŕňa orgán na ocenenie