Konštruktívne výpovede

Pracovného práva, konštruktívne výpovede, tiež nazývaný konštruktívnu absolutórium alebo mimozmluvnú ukončení, sa vyskytuje vtedy, ak zamestnanec vzdá funkcie v dôsledku zamestnávateľ vytvára nepriateľské pracovné prostredie. Od odstúpenia nebol skutočne dobrovoľné, to je v konečnom dôsledku skončenia pracovného pomeru. Napríklad, keď sa zamestnávateľ kladie mimoriadny a neprimerané práce, požiadavky na zamestnanca, získať ich výpovede, môže to predstavovať konštruktívne prepúšťanie. Presné právne následky sa líšia medzi jednotlivými krajinami, ale všeobecne konštruktívne výpovede vedie k zamestnanca povinnosti končia, a zamestnanec získanie práva na podanie žaloby proti zamestnávateľovi. Zamestnanec môže odstúpiť v priebehu jedného závažného incidentu, alebo cez vzor incidentov. Všeobecne platí, že účastník,