Dopravná Nehoda — Na Úrazové Zákonov

Dopravná nehoda je klasifikovaný ako akékoľvek nehody zahŕňajú motorových vozidiel, ktoré majú za následok udalosti, ktorá je považovaná za vo kontrast očakávané, zamýšľané, alebo rutinnej prevádzky. Existuje chybná definícia dopravných nehôd ako nehody, ktoré sa vyskytujú na cestách, ale bez prítomnosti motorového vozidla, tieto nehody sú kvalifikovaní prípadne — ako chodcov alebo na bicykli nehôd. Hoci motocykle a úžitkové vozidlá môžu byť klasifikované do ríše jednotlivých právnych predpisov, nehody, ktoré zahŕňajú motorové vozidlá, ktoré spadajú pod rozsah dopravných nehôd. Pri dopravnej nehode je široký pojem, umožňuje konečnej klasifikácii akejkoľvek nehode s účasťou motorového vozidla. Napríklad, dopravnej nehode s účasťou ovládač