BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO NA ÚVERY

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO NA ÚVERY Mnoho ľudí sa dozvedel o jeho dlhy v Banke, otázka:»na dlh, na úver čo by som mal robiť.». Na štart sa upokojiť a pokojne vyriešiť s Bankou tento problém Ale, mali by ste mať na pamäti, že ak nie je dlh, na úver, sankcie sa denne časovo rozlišujú. Tradične — platí Banka pokuty a penále, úroky z omeškania dlhu. Je potrebné poznamenať, že ak tvoril v Banke dlh na pôžičky podľa zmluvy o pôžičke z Banky, je možné súčasne požadovať, aby dlžník splatiť existujúce dlhy. A neskoré vrátenie len počítať ako porušenie podmienok poskytovania úverov.