SLUŽBY TRESTNÉHO ADVOKÁTASLUŽBY TRESTNÝ PRÁVNIK

Táto otázka bola jednou z prvých tváre osoba, ktorá čelí trestnému stíhaniu.

Žiadne pevne stanovené ceny za právne služby nie sú tam.

V každom prípade, advokátske poplatky sú stanovené nezávisle a závisí od mnohých faktorov: od zložitosti prípadu, počet zväzkov v prípade, štádiu konania, procesné postavenie človeka, ktorý hľadá pomoc, odborná úroveň prokurátora a jeho skúsenosti.

Okrem faktorov, citované vyššie, sme vždy vychádzať z schopnosti majetku klienta

Je nepravdepodobné, že advokátske poplatky budú vysoké pre osoby, ktorá nie je trvalý zdroj príjmov a T.D.

Konečná cena našich služieb je stanovená po rozhovore s Vami.

Palmáre.

Vymedzenie platobnom rozkaze služieb trestného advokáta vo Vašom prípade bude stanovená individuálne, na základe Vašich záujmov:

platba právnik pre každú fázu procesu;

poplatok za zástupcu pre každú skúšku, na základe ich počet;

mesačné platby;

zmiešané objednávky platby