slobodný štát právne poradenstvoSLOBODNÝ ŠTÁT PRÁVNE PORADENSTVO

Slobodný štát právne poradenstvo zahŕňa informovanie jednotlivcov o obsahu jeho práv a postup pri jeho realizácii, a aby sa zabránilo neodôvodnenému čas a finančné náklady účtovnej jednotky za služby súkromné právnikov.

Slobodný štát právne poradenstvo zahŕňa tieto typy právne služby:

Poskytovanie právnych informácií;

Poskytovanie konzultácií a vysvetlenia o právnych otázkach;

Príprava žiadostí, sťažností a iných právnych dokumentov (s výnimkou dokladov procesnej povahy);

Pomoc pri zabezpečovaní osoby prístup na sekundárnu právnu pomoc a sprostredkovanie (tretej osobe pomoc v mierovom urovnávaní sporov).

Organizácia voľného právne poradenstvo vytvára príležitosť slobodne a v príjemnom prostredí s cieľom získať cenovo dostupné a bezplatné konzultácie s kvalifikovaným právnikom, aby sa dozvedeli o ich práv a slobôd a predchádzanie porušovaniu práv a dôsledky

Právna pomoc sa poskytuje osobe, dôvera, poznanie a pochopenie, ako konať v rôznych situáciách