ROZHODCOVSKÉ KONANIE ADVOKÁTAROZHODCOVSKÉ KONANIE ADVOKÁTA

Rozhodcovský súd sa vyžaduje výborná znalosť platnej legislatívy a budovania príslušný riadok chrániť záujmy klienta

Odvolanie na rozhodcovskom súde môžu byť potrebné v týchto prípadoch: zmluvné strany nesplnenia svojich povinností podľa zmluvy, hrozí nepriateľského prevzatia, konkurz, konflikty vznikajú so zamestnancami či akcionármi.

Právomoc rozhodcovského advokát

Včasný prístup k právnici nám umožní vyriešiť arbitrážneho sporu vo váš prospech. Našim klientom poskytujeme komplexné služby pre ochranu záujmov v nasledujúcich situáciách:

Spory o vlastníctvo a ochranu vlastníckych práv, odstránenie prekážok na používanie majetku.

Spojené so zberom spory: vymáhanie škody za ušlý zisk, bezdôvodného obohatenia, majetku z nelegálnej držbe.

Investičných sporoch a sporoch s poisťovňami.

Firemné spory, ochrany práv akcionárov alebo členov spoločnosti.

Ochrana obchodné meno.

Požiadavky vypovedania, neplatnosti zmluvy a ostatných zmluvných sporov.

Spory spojené s porušenie antitrustových zákonov.

Náročné rozhodnutia rozhodcovských súdov.

Spory vyplývajúce zo zmluvy a spory vyplývajúce z verejného obstarávania.

Tiež, naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na zastupovanie na súde vo všetkých ostatných otázkach uvedených právomoci rozhodcovského Súdu.

Služby rozhodcovské konanie advokáta

Naše služby v oblasti rozhodcovského zahŕňa:

Poistnch udalostí: rozhodcovský poradca v písomnej alebo ústnej forme, radiť vo veciach, o poistnej udalosti, reklamáciu a vykonať jednanie s dodávateľmi, určiť možné spôsoby riešenia konfliktu.

Príprava dokumentov na súd: preskúmanie zákazníka dokumentov, vypracovanie písomných podaní, a stanovísk v konaní pred rozhodcovským súdom a iné právne dokumenty.

Konanie v prípade súdu: rozhodcovský advokát zastupuje záujmy klientov na súdoch prvého, odvolacieho a ostatné súdy.

Spor súdnych rozhodnutí: súdne konanie v občianskoprávnych a správnych veciach