PRÁVNY ZÁSTUPCA OBČIANSKEHO PRÍPADEPORADCA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

Najčastejšie profil advokáta – civil. Slúži právnikov na súdy, notári, právnici, právne a poradenské služby pre firmy. Študenti pričom sa právom štátu, bude môcť v budúcnosti pracovať na štátnych a verejných organizácií. Trestné profil hovorí sám za seba: je vzdelávať budúcich bádateľov. Upozorňujeme, že výber profilu neznamená, že vysokoškolsky vzdelaní nebude môcť robiť v budúcnosti v iných oblastiach.

Určite, právnické vzdelanie na rôznych univerzitách sa pohybuje. Tak, vysoká škola Ekonómie pripravuje právnikov s predsudkami v ekonomickej oblasti, takže ich vzdelanie zahŕňa veľký blok ekonomických a právnych disciplín. Na MGIMO, dôraz je na medzinárodné právo, aby sa študenti štúdium histórie, medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného verejného a súkromného práva.