PRÁVNY ZÁSTUPCA OBČIANSKEHO PRÍPADEPORADCA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

V prvom ročníku študenti vypočuť Humanitných predmetov: filozofia, sociológia, kultúrnych štúdií, logiky. Ako profesionálny odboroch sa vyučuje teória a dejiny štátu a práva, ústavné právo, občianske, správne, trestné právo.

Činnosti právnici sa začína na treťom, štvrtom kurzy

Štyroch hlavných oblastiach: trestné právo, štát, právo, občianske a medzinárodné.

Najčastejšie profil advokáta — civil.

Slúži právnikov na súdy, notári, právnici, právne a poradenské služby pre firmy

Študenti pričom sa právom štátu, bude môcť v budúcnosti pracovať na štátnych a verejných organizácií.

Trestné profil hovorí sám za seba: je vzdelávať budúcich bádateľov

Upozorňujeme, že výber profilu neznamená, že vysokoškolsky vzdelaní nebude môcť robiť v budúcnosti v iných oblastiach.

Určite, právnické vzdelanie na rôznych univerzitách sa pohybuje. Tak, vysoká škola Ekonómie pripravuje právnikov s predsudkami v ekonomickej oblasti, takže ich vzdelanie zahŕňa veľký blok ekonomických a právnych disciplín. Na MGIMO, dôraz je na medzinárodné právo, aby sa študenti štúdium histórie, medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného verejného a súkromného práva