PRÁVNY PORADCAPRÁVNY PORADCA

Treba poznamenať, že dnes každý má právo poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc trestného advokáta, bez ohľadu na jeho postavenie v trestnom procese. Odborníci, ktorí poskytujú tieto služby, sa nazývajú právnikov. To neznamená, že človek má právo poskytovať nielen kvalitné právne zastupovanie, a nie o bezplatnú službu.

V zákone existuje mnoho smerov, respektíve, a právnikov prichádzajú v rôznych profilov. Samozrejme, bez výnimky, právnici sú v špeciálnej ward a má vysokoškolské právnické vzdelanie. Ale len trestný právnik má cenné skúsenosti a vedomosti v oblasti právnej vedy. Dôvodom je skutočnosť, že špecialista takmer každý deň zaoberajú reálne okolnosti, ktoré si vyžadujú kvalifikovanú právnu pomoc.To absolútne nedá povedať o advokátov z iných oblastí, napríklad, technik, ktorých činnosť je spojená s rodinné právo.