PRÁVNU PODPORUPRÁVNA PODPORA

Formát

Part-time (vzdialenosť). Pre každý z 12 oddielov sa pre zobrazenie videa (od 15 minút až hodinu), čítať učebnice Kapitoly a niekoľko ďalších článkov a rozhodnúť, jeden alebo viac skúšok. Kurz má dva povinných úloh vo forme eseje s krížovú kontrolu.

Požiadavky

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti a je špeciálne navrhnutý pre non-právnikov: technici, ekonómovia, podnikatelia a každý, kto chce začať svoje vlastné podnikanie.