PRÁVNU PODPORUPRÁVNA PODPORA

Vysvetlíme to, čo zákony a nariadenia podniku, v akej forme sú vytvorené a ako pracujú (uzatvorili, nájom zamestnancov, platiť dane). Jeden kurz v dvoch častiach: na jednej strane je za štandardné právne otázky, každý podnikateľ (nie nevyhnutne Internet), na druhej strane poskytuje sekcie venované inovácii (rizikového kapitálu transakcie, duševné vlastníctvo).

Formát

Part-time (vzdialenosť). Pre každý z oddielov sa pre zobrazenie videa (od minút až hodinu), čítať učebnice Kapitoly a niekoľko ďalších článkov a rozhodnúť, jeden alebo viac skúšok. Kurz má dva povinných úloh vo forme eseje s krížovú kontrolu.

Požiadavky

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti a je špeciálne navrhnutý pre non-právnikov: technici, ekonómovia, podnikatelia a každý, kto chce začať svoje vlastné podnikanie