PRÁVNIKA ZADARMO TELEFÓNUPRÁVNIK ZADARMO TELEFÓN

Bezplatné právne poradenstvo je k dispozícii on-line, telefonicky, alebo osobne.

Právnu pomoc z praktizovania právnikov a advokátov

Pre toto fungovanie»horúce linky», ktoré môžu pracovať nepretržite.

Profesionálne bezplatné právne poradenstvo na všetky právne záležitosti:

rôzne typy občianskeho práva a súdne spory

sociálne, domácich a otázky bývania

poradenstvo v oblasti nehnuteľností a bývania

rodina business, auto a dôchodok, spory

ďalšie vetvy predpisov

Spôsobov, ako zabezpečiť bezplatné konzultácie:

bezplatnú právnu pomoc on-line

telefón (horúcej linky pre právnikov)

súrne — porada právnikov

právna pomoc online chat

Prečo potrebujete bezplatné právne poradenstvo.

Odpoveď: väčšina sťažností prichádza dole k uloženiu advokáta zbytočné služby a neobjektívne zhodnotenie situácie. Charakteristickým rysom je návrh vypracovať dokumenty, alebo sľub kladného rozhodnutia («záruka»).

Dôvod je jasný právnika budú robiť čokoľvek, aby klient

Bez tohto bezplatného právneho poradenstva byť nezmyselné.

Ak nemáte prostriedky na zaplatenie za právne služby odporúčame štátu právnikov