PRÁVNEJ POMOCI ONLINEPRÁVNA POMOC ON-LINE

Právna pomoc je pojem, predmet široký výklad. Obsahuje viacero možných opatrení zameraných na ochranu práv a oprávnených záujmov klienta, objasnenie niektorých právnych nuansy, zastupovanie, na podporu riadenia, analýza dokumentov, atď. Online služby sú tiež rôznorodé.