PRÁVNE SLUŽBYPRÁVNE SLUŽBY

Absencia teraz akéhokoľvek judikatúry k tejto otázke označuje, nie je pravdepodobné, že tento problém je naliehavý, a že jeho riešenie je ešte nenašiel adekvátny právny mechanizmy.

Pojem právne služby

V oficiálnych dokumentoch a v praxi pojem»právne služby»a»právne služby»sú považované za rovnocenné.

Avšak, v literatúre stanovisko bolo vyjadrené, že podľa právnych služieb by mal byť chápaný ako záväzky vyplývajúce z dohôd objednávky, Komisii, Agentúre, služby, dôvera správa nehnuteľností, obchodných koncesia (franchise) funkciu, ktorá je súčasťou sprostredkovateľ, zástupca, agent, komisionár, Správcu a T.p, koná buď v mene iných osôb alebo vo vlastnom mene, ale na záujmy iných.

Na tomto základe poskytovaných služieb pre profesionálnych právnikov, by mal byť nazývaný nie je právnym, a právne, a zdá sa, že toto bol názor Najvyššieho Súdu, keď dal vysvetlenie niektoré funkcie služieb, má právny charakter