PRÁVNE PORADENSTVO ONLINE NEPRETRŽITEPRÁVNE PORADENSTVO ONLINE OKOLO HODINY

Formát telefonického rozhovoru, alebo korešpondencie je vhodný len pre cestovateľov: ako Váš právnik a advokát s Vaším problémom. Na telefón právnika, napríklad, je pravdepodobné, že krátko odpovedať – je to riešiť Váš problém, alebo nie, môže byť odhadnutá «rozsahu problému,» a dohodnúť miesto a čas Vašej stretnutie s právnikom.

E-mail právnik vám môže dať nejaké podrobnejšie odpoveď, ako je často problém riešiť, tak advokát je nielen zodpovedný, ak by mi mohol pomôcť v tejto veci, ale niekedy sa žiada objasniť otázky tak, aby klient a advokát plne pripraviť sa na konzultácie v osobnom stretnutí.

Pripraviť bezprostredne aby sa zabezpečilo, že advokát je nepravdepodobné, aby boli pripravení na stretnutie s Vami «práve teraz», aj keď táto možnosť nie je vylúčená. Avšak, advokát má naplánovať svoju prácu harmonogram dní dopredu, ktoré, samozrejme, vždy nájdete zadarmo «okno», aby sa na stretnutie s Vami. Schôdze sa môžu konať ako do baru, a na vhodnom neutrálnej polohy (napr. v kaviarni) podľa dohody s právnikom. Návšteva na advokáta v mieste Vášho bydliska je vylúčené v súlade s požiadavkami etický kódex advokáta.