POMOC RODINE PRÁVNIKAPOMOC RODINE PRÁVNIKA

Základný právny úkon, ktorým sa upravuje rodinné záležitosti je o Rodine. On je hlavný zákon, na základe ktorého rôznych advokátov a právnikov v obhajobe záujmov klienta.

Rodinný advokát alebo advokát je potrebné, ak existujú nasledujúce typy rodinných sporov:

pochádzajúce z manželstva a rodinných vzťahov manželov;

vyplývajúce z právnych vzťahov «manželia a deti»;

iné rodinné spory.