ON-LINE KONZULTÁCIE S PRÁVNIKOMON-LINE KONZULTÁCIE S PRÁVNIKOM

Čo vlastne chcem požiadať advokáta?

Ak môžem stručne a jasne opísať problém sám?

Aké odpovede som očakávať?

Ak som chcel počuť potvrdenie o tom, že zrejme som vedieť? Možno som len chcete potvrdiť moju nevinu?

Som pripravený prijať stanovisko právnika, ktorý sa nezhoduje s môj osobný názor?

Čo budem robiť, keď advokát sa neprekrýva s môj pohľad na problém?

Od klienta, adresované «právnik on-line», do značnej miery závisí od dávky, ktoré dostane z konzultácie.