ON-LINE KONZULTÁCIE S PRÁVNIKOMON-LINE KONZULTÁCIE S PRÁVNIKOM

Ale často ľudia chcú len počuť, čo sú pripravení počuť.

Názor, že sa nezhodujú s ich vlastné, nevnímajú alebo vníma ako nesprávne

Preto, skôr než požiadate o online poradenstvo od advokáta potrebné sa pripraviť a myslieť na nasledovné:

Čo vlastne chcem požiadať advokáta.

Ak môžem stručne a jasne opísať problém sám.

Aké odpovede som očakávať.

Ak som chcel počuť potvrdenie o tom, že zrejme som vedieť. Možno som len chcete potvrdiť moju nevinu.

Som pripravený prijať stanovisko právnika, ktorý sa nezhoduje s môj osobný názor.

Čo budem robiť, keď advokát sa neprekrýva s môj pohľad na problém.

Od klienta, adresované»právnik on-line», do značnej miery závisí od dávky, ktoré dostane z konzultácie