ODPOVEDE PRÁVNIKOVODPOVEDE PRÁVNIKOV

Právne poradenstvo na otázky bývania vo všeobecnosti pomáha riešiť sociálne problémy, ktoré vzniknú, vrátane a nie väčšina bohatých občanov našej krajiny, a preto, ak na našej webovej stránke pomocou on-line, je úplne zadarmo. To je prospešné pre občanov, a právnici sami, ktorí tým získať potenciálnych klientov.

Od tohto roku ponúkame novú službu – konzultácia právnika na telefóne.