KANCELÁRIAADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Dnes, právne otázky preniknutý takmer do všetkých oblastí života, všetci sme nejako viazaný všetky povinnosti podľa transakcií, dohôd, zmlúv

A niekedy, aj ich svedomia výkon, riziko ich blaho.

O vlastnej, nie je zbehlý v právnych záležitostiach, je veľmi ťažké sa orientovať v tomto toku, je ťažšie je správne predchádzajúcich chýb

Tie správne rozhodnutie v tejto situácii je odvolanie, o pomoc od kvalifikovaného právnika v advokátskej kancelárie.

S profesionalitou a na základe potrieb občanov pri prijímaní kvality právnu pomoc, ponúkame širokú škálu právnych služieb od poradenstva na podporu konkurzného konania podnikov.

Počas tohto obdobia sme získali rozsiahle praktické skúsenosti v zastupovanie občanov a organizácií v rozhodcovské súdy a súdy všeobecnému súdu.

Medzi stálych klientov advokátskej kancelárie zahŕňa aj podniky pôsobiace v oblasti dopravy, stavebníctva, obchodu, Financií, a občanov, tvárou v tvár s rodinné problémy, otázky daňového práva, vymáhanie pohľadávok, zakladanie a ochranu vlastníctva, pozemkových problémy, atď.

Obracia sa na nás, garantujeme každému vysokú úroveň služieb, komplexnú analýzu Vašu otázku a úplnú dôvernosť