BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOCBEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci by mali byť založené na týchto princípoch ako objektívnosť, nestrannosť, včasnosť, rovnosť prístupu občanov k pomoci a mlčanlivosti v jeho ustanoveniach.

Účastníci verejného systém bezplatnej právnej pomoci sú Výkonné orgány a ich podriadených inštitúcií, orgánov Výkonnej moci subjektami tvoriacimi, vláda právne kancelárie, advokáti a notári.

V súlade so zákonom orgánov Výkonnej moci regiónov rozhodnúť určiť, či sa štát, právna Kancelária, alebo na zahŕňajú poskytovanie bezplatnej právnej pomoci právnikov

Ich cieľom je určiť výšku a postup odmeny advokátov a náhradu svojich nákladov na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci