BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVOPRÁVNE BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE

Umiestnenie a prevádzkové hodiny organizované v spolupráci medzi Únie advokátov a Ministerstva spravodlivosti bezplatnú právnu lekárňach si môžete pozrieť na domovskej stránke Únie advokátov.

Umiestnenie a prevádzkové hodiny bezplatné konzultácie úrad právnych služieb možno nájsť na domovskej stránke Úradu právnych služieb.

Estónska spoločnosť slepého poskytuje právnu pomoc pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Estónska Únie osôb s chorobami z povolania zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím.