Všetky Právnikov na svete! Právne kaviareň s právnici online.


ADVOKÁTOV


PRÁVNICI Advokát osoby, ktorej povolaním je kvalifikovaná právna pomoc pre jednotlivcov (občanov, osoby bez občianstva) a právnické osoby (organizácie), vrátane ochrany ich záujmov a práv na súde

Právne profesie známe už od staroveku. Ako uviedol jeden ruský právnik a práva historik poľského pôvodu," prvý právnikov v Ríme boli guľky. Tvárou v tvár ich kombinácii dvoch profesií: advokáti a právnici" Dlho advokát vykonáva reproduktory, ktorí často neboli odborníkmi v oblasti práva.

Cicero určených advokátov, zle vyznajú v právnych veciach, mnoho drsné slová.

Obhajoba Republikánskej obdobia Starovekého Ríma bolo slobodné povolanie, a všetky firemné prístroj mal.Corporation profesionálne obhajuje na súde bola založená v Ríme vo veku Ríše, ktorá je BC.

Zdokumentované porota zložená z právnikov, obrancovia boli tvorené na základe známych v neskorších časoch zásady musia byť zaznamenané v matrikula (úradný zoznam osôb s určitým úroveň príjmov) a úspešne absolvovať skúšky (skúšok) na pravej strane.

Zariadenie na právne profesie, ktoré sa objavili v období Ríše, bola klasická. To sa stalo základom pre všetky ďalšie úpravy advokácie, až po moderné deň.