ADVOKÁT SLUŽIEBSLUŽBY ADVOKÁTA

Stáva obeťou trestnej činnosti alebo predmetom trestného stíhania orgánmi činnými v trestnom konaní, človek jasne potreboval pomoc kvalifikovaného trestného obhajca, ktorý bude chrániť zákonné práva a záujmy, rýchlo zastaviť nelegálne akcie milícia.

Dobrý právnik potrebuje od začiatku až do konca na pomoc jeho klientom pri riešení problémov, využívať všetky potrebné prostriedky a metódy obhajovať svoje záujmy.