ADVOKÁT SLUŽIEBPRÁVNIK SLUŽBY

Advokát vždy sa zameriava na zastupovanie, na ochranu práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb v súdnych, presadzovanie práva, vládnych agentúr, ako v trestných veciach a občianskych a obchodných veciach, vrátane majetkové a rodinné spory.

Úlohou právnika je časovo náročné tvorivého procesu, primeraný rozlíšenie mimoriadne situácie, ktoré začína na začatie zoznámenie s okolnosti prípadu, na ktorý je potrebné pochopiť a vykonávať a dať iba správnu líniu obrany.

Americký vynálezca Charles Kettering raz povedal:»Dobre formulovaný problém je napoly vyriešený problém.»Podobnú frázu na prvom stretnutí s Klientom, každý právnik hovorí, pretože plnosť a pravdivosť informácie, prenášať, závisí od výsledku prípadu

Niet divu, že sa povedať, že advokát musí byť pravdivé, ako pri spovedi, alebo v prednej časti vášho lekára