Všetky Právnikov na svete! Právne kaviareň s právnici online.


ADVOKÁT SLUŽIEB


primeraný rozlíšenie mimoriadne situácie

PRÁVNIK SLUŽBY Advokát vždy sa zameriava na zastupovaniena ochranu práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb v súdnych. presadzovanie práva. vládnych agentúr.

pretože plnosť a pravdivosť informácie

ako v trestných veciach a občianskych a obchodných veciach. vrátane majetkové a rodinné spory. Úlohou právnika je časovo náročné tvorivého procesu. ktoré začína na začatie zoznámenie s okolnosti prípadu.

na ktorý je potrebné pochopiť a vykonávať a dať iba správnu líniu obrany. Americký vynálezca Charles Kettering raz povedal:"Dobre formulovaný problém je napoly vyriešený problém."Podobnú frázu na prvom stretnutí s Klientom.

každý právnik hovorí. závisí od výsledku prípadu Niet divu.

že sa povedať.

že advokát musí byť pravdivé.

ako pri spovedi. alebo v prednej časti vášho lekára.