ADVOKÁT SLUŽBY NÁKLADYSLUŽBY ADVOKÁTA NÁKLADY

Aké sú nuansy závisí na náklady na služby trestného advokáta? Náklady na služby defender v každom prípade je stanovená individuálne.

Pri vytváraní konečnej ceny za služby, ktoré berú do úvahy:

Článok Trestného zákona, ktoré incriminate odporcu.

Počet zapojených odborníkov (to je jedna vec, ak máte krádež, to je iné, ak je podvod medzinárodnej úrovni pomocou výpočtovej techniky a s viac ako 20 osôb).

Termín určený trest.

Forma poskytovania služieb.

Predbežné vyšetrovanie prípadu.

Scény z trestnej činnosti a miesto prerokovanie trestnej veci, a ďalších kritérií.

Fázy, ktorá je teraz kriminálny prípad.