ADVOKÁT OBČIANSKEJ PRÍPADEOBČIANSKOPRÁVNEJ VECI, ADVOKÁT

Občianskoprávnej veci, — súd prípade vyplývajúce zo širokej škály právne — ústavné, správne, finančné, pozemných, občianskych, práce, bývania a samozrejme rodiny, ktoré ovplyvňujú práva a oprávnené záujmy občanov a právnických osôb.

Problémy, ktoré vznikli počas realizácie občanov a organizácií svojich práv a povinností, a v niektorých prípadoch vyžadovať zásah a uskutočnenie výkonu rozhodnutia určitých orgánov.

Zastupovanie klienta záujmy, ako žalobca, žalovaný tretej osobe, prípravu a podanie akejkoľvek námietky na nárok pred nástupom na výkon rozsudku:

bývanie spory (vysťahovanie kontrola, zrušenie privatizácie, definícia pomocou bytu, bytového domu, atď.);

spory o vlastnícke právo, vrátane konania o dedičstve;

spory s bankám (zníženie záujmu o úverovej zmluvy, odmietnutie vrátiť vklady, atď.);

rodinné spory (rozvod, podporu dieťaťa, rozdelenie majetku manželov, stanovenie poradia účasť na výchovu dieťaťa, pozbavenie rodičovských práv, atď.);

spory na ochranu morálnych práv (ochranu cti a dôstojnosti, obchodné meno, autorské práva, a pod.);

pracovné spory (obnovenie, platbu späť mzdy, atď.)