ADVOKÁT CENY SLUŽIEBADVOKÁT SLUŽBY CENY

Za deň zamestnanosti advokáta označuje čas, počas jedného kalendárneho dňa, keď advokát vykonáva konkrétny pokyn príkazcu, a to bez ohľadu na skutočnú dĺžku jeho práce.

Na poskytovanie právnej pomoci advokátom v víkendy a sviatky, ako aj poskytovanie právnej pomoci v súvislosti s odchodom advokáta do inej lokality zaplatiť, nie je menšia ako dvojnásobok sumy.

Ak sa poskytuje právna pomoc v súvislosti s odchodom právnik z iného miesta, úhradu cestovných výdavkov a stravného v tomto prípade sa určí na základe dohody strán, ale nesmie byť nižšia ako náklady skutočné náklady poradcu