Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

POTREBOVAŤ PRÁVNIKA

POTREBOVAŤ PRÁVNIKA

POTREBUJETE PRÁVNIKA Možno ste počuli, že tam je taký povolania – právnik, právnici «riešiť» právne (a nie len) problémy, ale nemusí vedieť, čo konkrétne pre Vás môže byť pomáhať právnik. Môže sa stať, že Ste vo svojom živote mali hľadať služby právnika, ale právnikov je veľa, a každý z nich […]

POTREBOVAŤ PRÁVNIKA

POTREBUJETE PRÁVNIKA Takže, aké druhy právnu pomoc môžete získať právnika a kedy je najlepší čas kontaktu s ním? Ako získať maximálny úžitok z konzultácií s právnikom? Všetko, čo potrebujete vedieť, aby obecenstvo s ním stalo účinné? Bohužiaľ, mnohí občania sú úplne neuvedomujú podstatu zákona a netuší, ako ich aplikovať v […]

POTREBOVAŤ PRÁVNIKA

POTREBUJEM PRÁVNU POMOC Môžeme pomôcť, za predpokladu, že: Váš priemerný mesačný príjem nie je vyšší ako 125% úradný minimum úrovni; alebo Ste obeťou domáceho násilia. Bohužiaľ, nemáme pomoc v konaní súvisiacich s dopravnými nehodami. Sme tiež v trestných prípadoch. Keďže máme veľmi obmedzené personálne, môžeme si pomôcť každému, kto potrebuje […]