Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ADVOKÁT SLUŽIEB

ADVOKÁT SLUŽIEB

SLUŽBY ADVOKÁTA Stáva obeťou trestnej činnosti alebo predmetom trestného stíhania orgánmi činnými v trestnom konaní, človek jasne potreboval pomoc kvalifikovaného trestného obhajca, ktorý bude chrániť zákonné práva a záujmy, rýchlo zastaviť nelegálne akcie milícia. Dobrý právnik potrebuje od začiatku až do konca na pomoc jeho klientom pri riešení problémov, využívať […]

ADVOKÁT SLUŽIEB

PRÁVNIK SLUŽBY Advokát vždy sa zameriava na zastupovanie, na ochranu práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb v súdnych, presadzovanie práva, vládnych agentúr, ako v trestných veciach a občianskych a obchodných veciach, vrátane majetkové a rodinné spory. Úlohou právnika je časovo náročné tvorivého procesu, primeraný rozlíšenie mimoriadne situácie, ktoré […]

ADVOKÁT SLUŽIEB

PRÁVNIK PRÁVNE SLUŽBY Právne poradenstvo, právny poradca na základe klienta rozhovor s právnikom, ktorý popisuje problém, a právnik uplatňuje svoje rozhodnutie v právnej oblasti. Klient tiež vysvetľuje možné problémy a perspektívy. Na žiadosť klienta je súhrn právnych predpisov, ktoré tento problém vyriešiť, alebo aby písomný právny názor. Oslovení právnici zvyčajne […]