Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC,BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci by mali byť založené na týchto princípoch ako objektívnosť, nestrannosť, včasnosť, rovnosť prístupu občanov k pomoci a mlčanlivosti v jeho ustanoveniach.

Účastníci verejného systém bezplatnej právnej pomoci sú Výkonné orgány a ich podriadených inštitúcií, orgánov Výkonnej moci subjektami tvoriacimi, vláda právne kancelárie, advokáti a notári. V súlade so zákonom orgánov Výkonnej moci regiónov rozhodnúť určiť, či sa štát, právna Kancelária, alebo na zahŕňajú poskytovanie bezplatnej právnej pomoci právnikov. Ich cieľom je určiť výšku a postup odmeny advokátov a náhradu svojich nákladov na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci.